26 stycznia 2024

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Nasze szkolenie okresowe BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) online zostało specjalnie zaprojektowane z myślą

o pracodawcach oraz osobach pełniących kluczowe role kierownicze, takie jak dyrektorzy, kierownicy, oraz brygadziści. Ten kurs w formie  samokształcenia kierowanego  umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy i uprawnień z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Główne tematy szkolenia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi, niebezpiecznymi oraz uciążliwymi
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej
 • Problemy ochrony środowiska naturalnego

 

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe zgodne z ramowym programem szkoleń przewidzianym ustawowo dla tej grupy stanowisk
 • dowolność czasu i miejsca odbycia szkolenia ( materiały przesyłamy po zaksięgowaniu wpłaty)
 • egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru nieograniczony czasowo i z nieskończoną ilością podejść
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia, którego ważność wynosi 5 lat

 

To skuteczny sposób na zminimalizowanie ryzyka wypadków i poprawę standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy, co przyczyni się do lepszej jakości pracy oraz spełnienia obowiązków prawnych związanych z BHP.

 

 

Napisz lub zadzwoń do nas!

 

FHU BIG WORLD

Marcin Cyba

 

ul. Gródek 22

43-600 Jaworzno

 biuro@bhpjaworzno.pl

 +48 784 647 102

 

Nasza oferta

 

• obsługa BHP

• szkolenia wstępne i okresowe

• dokumentacja BHP

• audyt BHP

• postepowanie powypadkowe