25 stycznia 2024

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych pracowników nie wymienionych w punktach 1-5  

Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dostępne jest w formie samokształcenia kierowanego online.

 

Tego rodzaju szkolenia są wygodną i efektywną metodą przekazywania wiedzy, szczególnie w obecnych czasach, kiedy wiele osób pracuje zdalnie.

Dzięki nim pracownicy mogą poznać najważniejsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak procedury ewakuacyjne, praca przy monitorze, a także odpowiednie postawy w miejscu pracy.

Szkolenie online daje także możliwość dostosowania tempa nauki do indywidualnych potrzeb i umożliwia powtarzanie materiału w razie potrzeby.

To z kolei przekłada się na większą skuteczność przyswojenia wiedzy.

Szkolenie BHP okresowe online to świetne rozwiązanie dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, którzy chcą zapewnić sobie bezpieczne i zdrowe warunki pracy.  

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

  • materiały szkoleniowe zgodne z ramowym programem szkoleń przewidzianym ustawowo dla tej grupy stanowisk
  • dowolność czasu i miejsca odbycia szkolenia ( materiały przesyłamy po zaksięgowaniu wpłaty)
  • egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru nieograniczony czasowo i z nieskończoną ilością podejść
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia, którego ważność wynosi 6 lat

 

 

 

 Napisz lub zadzwoń do nas 

 

FHU BIG WORLD

Marcin Cyba

 

ul. Gródek 22

43-600 Jaworzno

 biuro@bhpjaworzno.pl

 +48 784 647 102

 

Nasza oferta

 

• obsługa BHP

• szkolenia wstępne i okresowe

• dokumentacja BHP

• audyt BHP

• postepowanie powypadkowe