05 stycznia 2023

Szkolenia wstępne, a szkolenia okresowe - najważniejsze informacje dla pracodawcy

Jednym z podstawowych obowiązków wszystkich pracodawców jest zorganizowanie i przeszkolenie pracowników w zakresie BHP. To wiedzą prawie wszyscy, ale dopilnowanie terminów szkoleń – to już większy problem.

 Przy przyjęciu pracownika do pracy należy zrobić szkolenie wstępne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP § 10 pkt 2  szkolenie wstępne (Instruktaż ogólny) przeprowadzane jest zwyczajowo przez:

  1. pracownika służb BHP, lub
  2. pracodawcę, który prowadzi zadania służby BHP (czyli posiada aktualne szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP) , lub
  3. Innego pracownika (wyznaczonego przez pracodawcę), który takie szkolenie przeprowadzi, ale musi on mieć ważne szkolenie dla służ BHP lub mieć uprawnienia BHP (np. pracownik posiada uprawnienia BHP, ale pracuje na stanowisku logistyka).

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza kierownik lub sam pracodawca, który posiada zarówno doświadczenie, wiedzę jak i aktualne szkolenie w zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego – w praktyce musi posiadać aktualne szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (tam jednym z obowiązkowych tematów są wspomniane wyżej metody).

Pierwsze szkolenie okresowe robimy w większości wypadków przed upływem 12 miesięcy , ale i tutaj mamy wyjątki.

Tak jest w przypadku kadry kierowniczej, gdzie pierwsze szkolenie okresowe musi być przeprowadzone już przed upływem 6 miesięcy od szkolenia wstępnego.

 

Szkolenie wstępne

1 szkolenie okresowe

Kolejne szkolenia okresowe

Osoby kierujące pracownikami

tak

Do 6 miesięcy

Do 5 lat

Osoby na stanowiskach robotniczych

Tak

Do 12 miesięcy

Do 3 lat lub

Do 1 roku (przy warunkach szczególnie niebezpiecznych)

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Tak

Do 12 miesięcy

Do 5 lat

Pracownicy służb BHP

Tak

Do 12 miesięcy

Do 5 lat

Pracownicy administracyjno-biurowi

Tak

Do 12 miesięcy (możliwe zwolnienie)

Do 6 lat

Pozostali pracownicy np. nauczyciele

tak

Do 12 miesięcy

Do 5 lat

Tab. 1 Zestawienie terminów szkoleń okresowych dla poszczególnych grup stanowisk.

 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w przypadku min. brygadzistów, mistrzów, którzy nie tylko nadzorują pracowników, ale również wykonują prace fizyczne, wymagane jest przeprowadzenie dwóch szkoleń okresowych: dla pracowników fizycznych oraz dla osób kierujących pracownikami.

Ze szkolenia okresowego mogą być zwolnione osoby, które przedłożą pracodawcy zaświadczenie o przejściu szkolenia okresowego u innego pracodawcy lub jeśli dana osoba w wymaganym czasie przeszła szkolenie okresowe dla innych grup stanowisk, a jego program zawiera zakres tematyczny wymagany na nowym stanowisku pracy – dotyczy głownie grup 5 i 6 ( np. Pani sekretarka po ukończeniu pedagogiki została nauczycielem).

Kodeks pracy przewiduje również możliwość całkowitego zwolnienia z szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych, jeżeli zakład pracy jest zakwalifikowany do niższej niż 3 kategorii ryzyka określanej przez ZUS (czyli kategoria 1, 2 max 3).  Niestety tego typu sytuacji jest wyjątkowo mało zwłaszcza, że w tym przypadku praca nie może się wiązać z żadnymi zagrożeniami. 

W przypadku wątpliwości - zapraszamy do kontaktu!

 

FHU BIG WORLD

Marcin Cyba

 

ul. Gródek 22

43-600 Jaworzno

 biuro@bhpjaworzno.pl

 +48 784 647 102

 

Nasza oferta

 

• obsługa BHP

• szkolenia wstępne i okresowe

• dokumentacja BHP

• audyt BHP

• postepowanie powypadkowe