06 marca 2023

Szkolenia BHP w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

Okres pandemii i późniejsze zmiany w okresie zagrożenia epidemicznego skutkowała kilkoma ważnymi, z punktu widzenia pracodawcy, zmianami w temacie szkoleń BHP.

 

Szkolenia wstępne w okresie zagrożenia

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pozwala na przeprowadzenie szkolenia wstępnego w formie elektronicznej, ale są tutaj wyjątki dotyczące instruktażu stanowiskowego.

 

Instruktaż stanowiskowy należy bezwzględnie przeprowadzić w siedzibie firmy z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych gdy:

  1. Zatrudniamy pracownika na stanowisku robotniczym
  2. Gdy na stanowisku występują zagrożenia niebezpieczne dla zdrowia lub życia
  3. Jeśli przenosimy pracownika na stanowisko robotnicze lub takie gdzie występują czynniki niebezpieczne
  4. Gdy szkolenie wstępne przeprowadzane jest u ucznia lub studenta w przypadku praktyk zawodowych

 

 

Należy tutaj podkreślić, że obowiązek przeprowadzania szkoleń wstępnych nigdy nie został zniesiony, a zmieniono tylko ich organizację, dlatego warto pamiętać, że KAŻDY pracownik w firmie musi mieć zostać skierowany na szkolenia wstępne.

 

Szkolenia Okresowe w dobie pandemii

 

Odrobine inaczej wygląda sprawa z szkoleniami okresowymi.

Zgodnie z art. Art. 12e pkt 2 szkolenia okresowe, których ważność kończy się po 20.03.2020 (termin ogłoszenia stanu epidemii w Polsce) nadal są ważne:

 

1)  w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

 2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

 

W praktyce oznacza to, ze szkolenia okresowe należy zrobić w ciągu 30 dni od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. Obecnie stan ten jest utrzymany do 31 marca 2023 roku. Jeżeli stan ten zniesiony zostanie 1.04.2023 mamy tylko 30 dni na uzupełnienie szkoleń okresowych – wbrew pozorom – to bardzo krótki okres czasu.

 

 

Sytuacja jest analogiczna w przypadku badań lekarskich.

Obowiązek wysłania pracownika na badania wstępne nigdy nie został zmieniony, w przypadku, gdy był problem z uzyskaniem zaświadczenia o zdolności do pracy od lekarza medycyny pracy – mógł takie zaświadczenie wydać inny lekarz, ale ważność tego zaświadczenia kończy się 180 dni od daty odwołania zagrożenia epidemicznego.

Badania okresowe mogą zostać przeprowadzone dopiero po odwołaniu stanu epidemii, wtedy również ustawodawca nałożył termin uzupełnienia tych wymogów na okres 180 dni.

Na rynku pracy coraz więcej pracodawców nie czeka do końca tych terminów, tylko sukcesywnie nadrabia czas pandemii, aby w przyszłości brak wymagań formalnych dotyczących szkoleń lub badań nie spowodowały kolejnych zastojów.

FHU BIG WORLD

Marcin Cyba

 

ul. Gródek 22

43-600 Jaworzno

 biuro@bhpjaworzno.pl

 +48 784 647 102

 

Nasza oferta

 

• obsługa BHP

• szkolenia wstępne i okresowe

• dokumentacja BHP

• audyt BHP

• postepowanie powypadkowe