16 stycznia 2023

Obowiązki związane z Oceną Ryzyka Zawodowego

Kodeks pracy, a dokładnie ART. 226  nadkłada na pracodawcę obowiązek oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy, a także stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych, które to ryzyko zmniejszą do poziomu akceptowalnego.

Co to oznacza w praktyce?

 

Każdy pracodawca, już na etapie tworzenia stanowiska pracy, powinien bacznie przyjrzeć się warunkom panującym w danym środowisku pracy, przeprowadzić niezbędne pomiary oraz określić zagrożenia jakie niesie ze sobą sam proces pracy np. czy pracownik będzie pracował w wymuszonej pozycji ciała, czy hałas z maszyny lub urządzenia nie jest nadmierny, czy oświetlenie jest wystarczające, z jakimi środkami chemicznymi pracownik będzie miał styczność, monotonność pracy itp.

Znalezienie wszystkich istotnych czynników może być problematyczne, dlatego wiele pracodawców prosi o pomoc firmy zajmujące się profesjonalnie tematami BHP. 

Jeśli mamy już wszelkie zagrożenia pora na zmniejszenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

 

Ważna zasadą w tym miejscu jest odpowiednia hierarchia środków ochrony:

1. Na pierwszym miejscu staramy się wyeliminować zagrożenie np. zastąpienie niebezpiecznej chemii substancją o mniejszej szkodliwości

2. Jeśli nie da się wyeliminować czynnika staramy się zabezpieczyć jak największą liczbę ludzi stosując środki ochrony zbiorowej np. dodatkowe osłony maszyn, ekrany spawalnicze, maty wygłuszające, zakaz wstępu osobom postronnym itp.

3. Dopiero w ostateczności sięgamy po środki ochrony indywidualnej.

 

Każda ocena ryzyka zawodowego wymaga aktualizacji.

Aktualizujemy jeśli zmieni się środowisko pracy np. zmienimy maszynę, technologię, warunki pracy, pojawi się zagrożenie,  którego wcześniej nie było czy też jeśli pojawi się możliwość wyeliminowania danego czynnika (np. pojawiły się biurka z regulowaną wysokością, co zmniejsza zagrożenie wymuszona pozycja ciała).

 

Zaleca się również przeprowadzenie rewizji takiej oceny przynajmniej raz w roku.

Tak przygotowany dokument przedstawiamy pracownikowi (na szkoleniu wstępnym), a jego zapoznanie pracownik potwierdza podpisem, który z kolei jest przechowywany w aktach pracowniczych.

 

FHU BIG WORLD

Marcin Cyba

 

ul. Gródek 22

43-600 Jaworzno

 biuro@bhpjaworzno.pl

 +48 784 647 102

 

Nasza oferta

 

• obsługa BHP

• szkolenia wstępne i okresowe

• dokumentacja BHP

• audyt BHP

• postepowanie powypadkowe